HEMP DROP - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze website (hempdrop.eu) wordt beheerd door HempDrop C.V. (hierna HempDrop of wij, ons, etc.). 

 

Deze “algemene voorwaarden” zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de bestellingen die u via deze website plaatst, alsmede op alle overeenkomsten die tussen u en HempdropC.V.tot stand komen via deze website. Wij verzoeken u om deze algemene voorwaarden goed te lezen.

 

1 Producten bestellen

1.1 Om een bestelling te plaatsen, dient u het online bestelproces te volgen en een account op de website aan te maken. Op de website worden de verschillende stappen hiervoor weergegeven. Nadat u deze stappen heeft gevolgd kunt u uw bestelling plaatsen door te klikken op de knop: “bestelling afronden”. Op dat moment gaat u met ons een koopovereenkomst aan met betrekking tot de bestelde producten. U ontvangt dan een e-mail, waarin we bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen. Deze ontvangstbevestiging bevat tevens de inhoud van onze overeenkomst (uw bestelling). U dient deze e-mail goed te bewaren. Wij zullen de overeenkomst archiveren onder het in die e-mail genoemde ordernummer.

 

1.2 Het aanbod op onze website is vrijblijvend. Dit betekent, dat wij elk aanbod van een product kunnen herroepen. Dit kan ook nog nadat u een bestelling heeft geplaatst en u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als dan blijkt dat een besteld product niet meer leverbaar is. Dit zullen we u dan onverwijld na ontvangst van uw bestelling berichten. In dat geval is er toch geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Voor zover u dan al betaald heeft, zullen wij het gerelateerde bedrag retourneren.

 

2 Prijs en betaling

2.1 De productprijzen zijn op de website vermeld, inclusief BTW en eventuele andere belastingen. Bovenop die prijzen brengen wij verzendkosten in rekening. De verzendkosten zullen worden weergegeven in het overzicht van de totale kosten voor uw bestelling, voordat u uw bestelling afrondt. De beschikbare betaalmethoden zijn ook weergegeven op onze website.

 

3 Levering en eigendom

3.1 De producten die via deze website worden aangeboden kunnen uitsluitend geleverd worden in de landen die u kunt kiezen bij het betreden van de website. Een overzicht van de landen waar wij leveren is ook beschikbaar bovenaan de website.

 

3.2 Wij streven ernaar om te leveren binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling, behoudens bijzondere omstandigheden. Indien het onmogelijk blijkt om binnen die termijn te leveren, zullen we tijdig contact met u opnemen.

 

3.3 U bestelling(en) word(en) verzonden wanneer we volledige betaling hebben ontvangen van alle gerelateerde bedragen.

 

4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 U erkent en stemt ermee in, dat wij of onze licentiegevers rechthebbende zijn en blijven op alle inhoud en andere materialen vervat in deze website en de producten. 

 

5 Producten retourneren

5.1 Heeft u als consument een bestelling geplaatst op deze website? Dan heeft u gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst van een product het recht om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht. Indien u dit wilt, kunt u de instructies en toelichting volgen op onze informatiepagina over het herroepingsrecht (“Hoe zit het met het herroepingsrecht?”) Daar vindt u ook het herroepingsformulier.

 

5.2 Het bestelde product moet ook voldoen aan hetgeen u hiervan mocht verwachten op grond van onze overeenkomst, mede gelet op de aard van het product en onze mededelingen over het product. Indien een product bij levering naar uw mening hieraan niet voldoet, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij verzoeken u daarbij duidelijk aan te geven om welk product het gaat, en wat er mis is. We zullen u aan de hand daarvan nadere instructies geven. Onze contactgegevens treft u hieronder aan.

 

6 Aansprakelijkheid

6.1 Wij hebben deze website en de producten met de grootste zorg samengesteld en geselecteerd. We kunnen echter niet garanderen dat onze website altijd beschikbaar is noch dat de informatie op de website altijd volledig, correct en up-to-date is. Voor zover mogelijk onder toepasselijk recht, sluiten we onze aansprakelijkheid uit voor enige schade die voortvloeit uit enige gebruik van de website of de informatie daarop.

 

6.2 In afwijking van het bovenstaande is onze aansprakelijkheid in verband met via de website bestelde producten beperkt tot de voor het betreffende product betaalde prijs.

6.3 De beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze zijde.

 

6.4 Onze website kan links bevatten naar andere websites. U erkent en stemt ermee in dat wij geen enkele invloed hebben op dergelijke websites, indien die niet door Hempdrop C.V. beheerd worden. Wij hebben dan ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke websites. Wij raden u aan om op elke website de daar beschikbare voorwaarden en privacy beleid te raadplegen.

 

7 Persoonsgegevens

7.1 U staat ervoor in, dat alle gegevens die u op de website invult, correct zijn.

 

7.2 Wij verwerken de via onze website verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid.

 

8 Varia

8.1 Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

 

8.2 Eventuele geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Belgisch recht bevoegd is.

 

8.3 Deze algemene voorwaarden laten uw rechten op grond van dwingend consumentenrecht onverlet.

 

9 Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen op de onderstaande addressen en/of nummers.

Hemp Drop, Laarsebaan 135, 2170 Merksem, 0472 20 54 69, 0472 205 469,

info@hempdrop.eu - www.hempdrop.eu

 

10 Producten retourneren overeenkomstig artikel 5 aan: 

Hemp Drop, Laarsebaan 135, 2170 Merksem, +32 (0)472 20 54 69, info@hempdrop.eu - www.hempdrop.eu